Len poistenie „šité na mieru“ môže vyjadriť individualitu klienta a jeho potrieb

Sporenie a investície

Základný zmysel osobného poistenia

Aj relatívne nízkymi splátkami rozloženými v čase sa dá kvalitne zabezpečiť pred nečakanými životnými situáciami, krízami, zdravotnými a osobnými problémami.

  • Osobné poistenie je beh na stredné a dlhšie trate
  • Vhodne skĺbená finančná a riziková časť je základnou esenciou poistenia
  • Poistenie sa, podobne ako potreby klienta, v čase meni a modifikuje
  • Základom dobrého poistenia je dlhodobý dialóg medzi klientom a poisťovateľom

Poistenie a úvery

UNIQA: Pohrebné poistenie - kapitálový typ poistenia vhodný pre seniorov a zdravotne znevýhodnených klientov. Fixná doba platenia poistného (10 rokov), možnosť trvania poistenia do dožitia 99 roku veku klienta.