“Len poistenie “šité na mieru” môže vyjadriť individualitu klienta a jeho potrieb”

Sporenie a investície

Základný zmysel osobného poistenia

Aj relatívne nízkymi splátkami rozloženými v čase sa dá kvalitne zabezpečiť pred nečakanými životnými situáciami, krízami, zdravotnými a osobnými problémami.

  • Osobné poistenie je beh na stredné a dlhšie trate
  • Vhodne skĺbená finančná a riziková časť je základnou esenciou poistenia
  • Poistenie sa, podobne ako potreby klienta, v čase meni a modifikuje
  • Základom dobrého poistenia je dlhodobý dialóg medzi klientom a poisťovateľom

Kreditné karty a úvery

Korporátne dlhopisy s fixným úrokom 5,5% p.a. na 5-10 rokov . Zmenkové investície s fixným úrokom 6,5% p.a. na 1 rok