Osobné poistenia (životné)

Podľa druhu

 • Kapitálové (s pevnou technickou úrokovou mierou)
 • Investičné (investovanie do podielových fondov)
 • Kombinované (garantovaný úrok+podielové fondy)
 • Rizikové (bez zhodnocovania)

Podľa vekovej kategórie

 • Pre dospelých
 • Pre deti
 • Kombinované
 • Pre seniorov

Poistenie majetku (neživotné)

Poistenie nehnuteľného majetku

 • Poistenie bytu
 • Poistenie rodinného domu
 • Poistenie bytového domu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie hnuteľného majetku

 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti

Ďalšie typy poistenia

Úrazové typy poistenia

 • Úrazové poistenie pre jednotlivcov
 • Hromadné úrazové poistenie (školy, MŠ, zájazdy, výlety a pod.)

Poistenie motorových vozidiel

 • PZP (povinné zmluvné poistenie)
 • Havarijné poistenie
 • Ostatné poistenia motorových vozidiel

Iné typy

 • Firemné poistenia
 • Poistenie cudzincov