Ing. Vladimír Repka pôsobil v oblasti poisťovníctva v rokoch 1998-2021 ako viazaný finančný agent pre poisťovňu Union.

V júli 1998 sa stal vôbec prvým „rodinným poistným poradcom“ Unionu na území Bratislavy a okolia so služobným číslom 1. Zároveň bol zakladateľom a prvým vedúcim obchodnej skupiny Bratislava 1, ktorá vždy patrila k popredným skupinám Unionu v celej SR.

Na poisťovacie pomery sa pomerne rýchlo prepracoval na vedúce pozície rebríčka najlepších obchodníkov, ktoré si udržal do súčasnosti.

Medzi jeho najväčšie profesné úspechy patrí 1. miesto v kategórii poisťovacích agentov v medzinárodnom meradle za účasti partnerských poisťovní finančnej skupiny Eureko na konferencii v októbri 2007 na Cypre.

V rokoch 2016-2017 vykonával funkciu odborného garanta  spoločnosti FG Financial Group – SK, a.s.,. Zároveň do roku 2020 pôsobil ako finančný poradca maklérskej spoločností Deluvis a DWM, kde rozšíril svoje pôsobenie okrem sektoru poistenia/zaistenia aj na sektory kapitálového trhu, vkladov a úverov. Od roku 2021 spolupracuje s poisťovňou UNIQA a maklérskou spoločnosťou Finlog v rámci skupiny Finportal.