Ing. Vladimír Repka pôsobí v oblasti poisťovníctva od roku 1998 ako viazaný finančný agent pre poisťovňu Union.

V júli 1998 sa stal vôbec prvým “rodinným poistným poradcom” Unionu na území Bratislavy a okolia so služobným číslom 1. Zároveň bol zakladateľom a prvým vedúcim obchodnej skupiny Bratislava 1, ktorá vždy patrila k popredným skupinám Unionu v celej SR.

Na poisťovacie pomery sa pomerne rýchlo prepracoval na vedúce pozície rebríčka najlepších obchodníkov, ktoré si udržal do súčasnosti.

Medzi jeho najväčšie profesné úspechy patrí 1. miesto v kategórii poisťovacích agentov v medzinárodnom meradle za účasti partnerských poisťovní finančnej skupiny Eureko na konferencii v októbri 2007 na Cypre.

V rokoch 2016-2017 vykonával funkciu odborného garanta  spoločnosti FG Financial Group – SK, a.s., v rámci holdingu Arca Capital. V súčasnosti rozšíril svoje pôsobenie okrem sektoru poistenia/zaistenia aj na sektory kapitálového trhu, vkladov a úverov.