Vážený pán Ing. Repka,

dovoľujem si Vás pozvať na workshop organizovaný pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry poisťovníctva na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Workshop chceme, okrem pripomenutia si vzniku Katedry poisťovníctva, venovať aj diskusii k vnímaniu poisťovníctva v spoločnosti. Budem veľmi rada, ak prijmete moje pozvanie a budeme mať príležitosť spoločne diskutovať o možnostiach, ako robiť našu prácu lepšie a efektívnejšie.

Vašu účasť prosím potvrďte najneskôr do 18.4.2018. V prípade záujmu o vjazd do areálu Ekonomickej univerzity autom, túto skutočnosť uveďte vo Vašom potvrdzujúcom e-maile.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Best Regards | S pozdravom,
Erika Pastoráková, prof. Ing., PhD.
Professor | Profesorka