Portfolio

Home/Portfolio/

Workshop 20 rokov KPOI (4/2018)

2022-11-03T15:45:13+02:00

Vážený pán Ing. Repka,

dovoľujem si Vás pozvať na workshop organizovaný pri príležitosti 20. výročia založenia Katedry poisťovníctva na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Workshop chceme, okrem pripomenutia si vzniku Katedry poisťovníctva, venovať aj diskusii k vnímaniu poisťovníctva v spoločnosti. Budem veľmi rada, ak prijmete moje pozvanie a budeme mať príležitosť spoločne diskutovať o možnostiach, ako robiť našu prácu lepšie […]